Apple và Google hợp tác xây dựng hệ thống theo dõi coronavirus cho iOS và Android

Apple và Google hợp tác để ra mặt hệ thống theo dõi sự lây lan của virus corona giúp các chính phủ và các tổ chức y tế toàn cầu có thêm công cụ chống dịch.

Cụ thể, Apple và Google sẽ phát hành bộ API cho phpes ” các thiết bị iOS lẫn Android có thể tương tác với nhau”. Đồng thời Apple và Google cũng bổ sung thêm nhiều tính năng cho hệ thông Bluetooth trên các mẫu điện thoại khác.

Thứ nhất, Apple và Google sẽ giới thiệu một cặp API iOS và Android vào giữa tháng 5 và đảm bảo các ứng dụng của các cơ quan y tế này có thể triển khai chúng.

Thứ hai, trong những tháng tới, Apple và Google sẽ làm việc để cho phép một nền tảng theo dõi liên lạc dựa trên Bluetooth rộng hơn bằng cách xây dựng chức năng này vào các nền tảng cơ bản. Đây là một giải pháp mạnh mẽ hơn API và sẽ cho phép nhiều cá nhân tham gia hơn, nếu họ chọn tham gia, cũng như cho phép tương tác với hệ sinh thái rộng hơn của các ứng dụng và cơ quan y tế của chính phủ.

Cách hoạt động của những bộ công cụ này khá phức tạp nhưng đại ý là mỗi chiếc điện thoại sẽ được gán vào một định danh ngẫu nhiên và sẽ tự động làm mới mỗi 15 phút. Các định danh này sau đó sẽ được chuyển tiếp tới các cơ quan y tế khi cần thiết.

Xem thêm  Twitter thông báo nhân viên có thể làm việc tại nhà vĩnh viễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *