What is Binance? How to create a Binance account (Website)?

Binance was founded in Thuong Hai by CEO Changpeng Zhao in 2017. Binance is one of the largest cryptocurrency exchanges today with a total trading volume of up to 20 billion USD/ day. Learn how to sign up for an account and start trading on Binance today!

Instructions to register for a Binance account

Step 1: Visit website: binance.com

Step 2: Select your country.

Then select “Confirm”

Step 3: Select “Create personal account”

Step 4:

 • Enter your email address
 • Enter password (minimum 8-20 characters, at least 1 uppercase letter, at least 1 number)
 • Tick 2 boxes to receive special offers from Binance

Continue to select “Next”

Step 5: Enter the 6 numers verification code sent to your email

Then select “Submit”

Step 6: Enter your phone number

Click “Next”

Step 7: Enter the 6 numbers verification code sent to your phone number

Click “Submit”

Instructions to KYC

Step 1: Fill in the following fields:

 • National ID: Enter the number of ID card/CMT/GPLX
 • Full name: Full name on the identification document
 • Date of birth

Continue to select “Continue”

Step 2: Enter the following information:

 • Residential Address
 • City
 • Postal Code (optional)

Then select “Continue”

Step 3: Choose your identification documents

Then select “Continue”

Step 4: Take a 2-sided image of your selected identification document

You can use webcam or take photos on Binance Mobile app

Step 5: Take a portrait photo

Use the webcam or take a portrait on the Binance Mobile app

Step 6: Face Verification

The exchange will ask you to perform a few actions such as: nodding, spinning in circles, shaking your head, …

Xem thêm  Bybit là gì? Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Bybit Setup 2FA và xác minh KYC 2022

Requirements for implementation:

 • No hats
 • Don’t wear glasses
 • No photo editing
 • Bright enough

Continue to select “Start Verification”

After completing the above steps, Binance will review and approve your information, approval time from 1 hour to 24 hours.

Register Binance account now: binance.com

Follow Cointime to update the latest information about the project.

Follow CoinTime: Facebook | Twitter | Youtube | Telegram

Group: Facebook | Telegram

Contact: cointimevn@gmail.com

Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ. Đầu tư vào hoặc giao dịch tiền điện tử đi kèm với rủi ro mất mát tài chính. Theo dõi Ragus để được cập nhật thông tin nhanh chóng. Fanpage Group Telegram Twitter Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *