Where the Heart Is – Official Trailer

Take a look at the upcoming narrative adventure game about family. Finding home… can take a lifetime. Where the Heart Is launches in Winter 2020 on PlayStation 4.

Where the Heart Is

A narrative adventure game about family.

Finding home… can take a lifetime.

Xem thêm  Cộng đồng game thủ đang phát điển với cục đá hình tay cầm Xbox

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *