Samsung Galaxy Book S là chiếc laptop đầu tiên dùng chip Intel 5 nhân (1 mạnh + 4 tiết kiệm điện)