Chả Lụa Nhà Làm

260,000VND

260k/1kg. Có bán đòn 500gr.