“DÒ ĐÁY” Thị trường Crypto Phần 3: Khi nào đáy, các kịch bản có thể xảy ra.

“DÒ ĐÁY” Thị trường Crypto | Cointime

Phần 1: Tổng quan thị trường và vị thế dò đáy! https://youtu.be/NxFsgK81ugc

Phần 2: “Dò đáy” bằng phân tích căn bản và phân tích kỹ thuật https://youtu.be/spuC2QsoWh0

Phần 3: Khi nào đáy, các kịch bản có thể xảy ra. https://youtu.be/bZsDawPs5I4

.

Xem thêm  Grayscale Outlines đánh giá ưu và ngược điểm của Cardano (ADA)
Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ. Đầu tư vào hoặc giao dịch tiền điện tử đi kèm với rủi ro mất mát tài chính. Theo dõi Ragus để được cập nhật thông tin nhanh chóng. Fanpage Group Telegram Twitter Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *